01
02

Hľadáte odpovede na tieto otázky?

Zakladáte firmu, rozširujete portfólio služieb alebo zažívate  expanziu na nové trhy?

Pripravujete akvizíciu či fúzie?

Trápia Vás daňové kontroly?

Chýba Vám dokumentácia  transférového oceňovania, trápi Vás zvyšujúca sa daňová záťaž kvôli novelizácii daňových zákonov?

Potrebujete rekonštrukciu celého účtovníctva?

Potrebujete sa sústrediť len na Vaše vlastné podnikánie?

Sme  audítorská a poradenská spoločnosť zapísaná v Slovenskej komore audítorov so štátnou licenciou. Od samého začiatku sme sa zaradili medzi popredné audítorské spoločnosti o čom svedčí aj každoročné umiestnenie v hodnotení audítorských spoločností v rámci rebríčku TOP TREND. Navyše, v roku 2009, toto umiestnenie predstavovalo prvé miesto medzi audítorskými spoločnosťami bez zahraničnej majetkovej účasti, alebo audítorskými spoločnosťami, ktoré sú členmi nadnárodných sietí.

Ponúkame služby najmä v týchto oblastiach:

Audit účtovníctva Bratislava

Audit účtovníctva Banská Bystrica

Audit účtovníctva Bratislava a Banská Bystrica použitý v texte

Daňové poradenstvo Bratislava

Daňové poradenstvo Banská Bystrica

Daňové poradenstvo Bratislava a Banská Bystrica použité v texte